ბუნებისმეტყველების გაკვეთილზე, თემაზე საგზაო მოძრაობის წესები, დაამზადეს შუქნიშანი.
ამ აქტივობამ მოსწავლეებში განავითარა როგორც კვლევა-ძიების უნარები, ასევე შეისწავლეს და გაიზრეს შუქნიშანის არსი, ფერები და მნიშვნელობა. ექსპერიმენტმა კი უფრო სახალისო და საინტერესო გახადა აღნიშნული თემა.
პედაგოგი: თაკო ბანცაძე

 

 

 

 

         III კლასის მოსწავლეებმა ბუნებისმეტყველების გაკვეთილზე ექსპერიმენტის საშუალებით შეისწავლეს ჩრდილის წარმოქმნამოსწავლეები გადანაწილდნენ შემთხვევითობის პრინციპით ორ ჯგუფად, მიეცათ წინასწარ მომზადებული ინსტრუქცია.მათ უნდა აეღწერათ ცდის მიმდინარეობა, რა გააკეთეს და რა დასკვნა გამოიტანეს. აღნიშნული აქტივობა მოსწავლეებში ხელს უწყობს სხვადასხვა უნარების განვითარებას. ამასთანავე მათ აჩვევს ინსტრუქციის შესაბამისად მოქმედებას და კრიტიკულ აზროვნებას.

            პედაგოგი: თაკო ბანცაძე

 

 

 

 

          გასვლითი, შემეცნებითი და სახალისო გაკვეთილი - ექსკურსია ბოტანიკურ ბაღში

 

 

 

 

         VIII კლასელებმა მექანიკური მუშაობა და სიმძლავრე ექსპერიმენტულად განსაზღვრესგანაწილდნენ ჯგუფებად, დაგეგმეს შესასრულებელი სამუშაო, დაასახელეს ცდისთვის საჭირო ხელსაწყოები, ექსპერიმენტის მსვლელობა, დასვეს პრობლემური კითხვები, ანათვლები შეიტანეს ცხრილში და გააკეთეს დასკვნა;
საგანი: ფიზიკა
პედაგოგი: ირმა ლორია

 

         XI კლასის მოსწავლეები სტუმრად ნიკოლოზ ბარათაშვილის მემორიალურ სახლ-მუზეუმში.

 

  

                                         

 

         მე-4 კლასელებმა იმსჯელეს ინტერნეტისა და კომპიუტერის გამოყენების სპეციფიკაზე, მათ მნიშვნელობაზე სწავლის პროცესშიითამაშეს მათემატიკური თამაშები, რაც ხელს უწყობს სასწავლი, თუ ნასწავლი მასალის ათვისებასა და განმტკიცებას კიდევ ერთხელ დავრწმუნდით, რომ ინტერნეტისა და კომპიუტერის გამოყენებით შესაძლებელია ცოდნის გაღრმავება.
პედაგოგი: თეა ბოკუჩავა

 

 

 

 

 

         ისტორია-გეოგრაფიის პედაგოგების ინიციატივით IX კლასის მოსწავლეებს ჩაუტარდათ გასვლითი გაკვეთილი თემაზე "ქრისტიანობის გავრცელება ქართლში " (ისტორიულ-გეოგრაფიული პარალელები).
მოსწავლეებმა პედაგოგებთან ერთად დალაშქრეს თხოთის მთა, მოინახულეს შიომღვიმის მონასტერი და არმაზ-ბაგინეთის არქეოლოგიური მუზეუმი.

            პედაგოგები: ალექსანდრე ფირუზაშვილი და კონსტანტინე ბარამია

 

 

 

         I კლასის მოსწავლეებმა იმოგზაურეს ინგლისური ენის სამყაროში!
შეაჯამეს შესწავლილი მასალა: გაითამაშეს მინი დიალოგები,სადაც წარმოგვიდგინეს თავიანთი ვინაობა და ისაუბრეს პირადი განწყობის შესახებ.
შექმნეს მათთვის საყვარელი პერსონაჟი-Ronney, გაიხსენეს სიტყვები (თამაშით ,,გამოიცანი სიტყვა") -აღნიშნული აქტივობა სახალისო აღმოჩნდა მეორეკლასელებისთვისაც - მათ პატარებს გაუზიარეს განვლილი მასალა, გაიხსენეს სრულად შესწავლილი ასოები და შექმნეს ინგლისური ენის ანბანის დაფა.
პედაგოგი: ნატალია ქაჯაია

 

  

         სწავლასთან ერთად მნიშვნელოვანია მიღებული ცოდნის გაზიარება და სხვების დახმარება.  მესამე კლასის მოსწავლეებმა პირველკლასელებისთვის მოამზადეს მათემატიკური სავარჯიშოებიაუხსნეს სხვადასხვა საკითხი, გააკეთებინეს დავალებები და თავადვე შეუმოწმეს.
მოსწავლეებმა გაიუმჯობესეს ახსნის, თანამშრომლობის, წყვილებში მუშაობისა და სხვა მრავალი უნარი. ცოდნის განმტკიცების ერთ-ერთი კარგი საშუალება სხვებისთვის მისი გაზიარებაა.
პედაგოგი: თეა ბოკუჩავა

  

         ტოლერანტობა-ისტორიის პედაგოგების ინიციატივით V-VI-VII კლასის მოსწავლეებს ჩაუტარდათ გასვლითი გაკვეთილი ძველ თბილისში.
მოსწავლეებმა ფეხით მოიარეს ქალაქის ისტორიული უბნები, მოინახულეს მეტეხის ტაძარი, ნარიყალა, მეჩეთი, სინაგოგა და სომხური ეკლესია.
გაეცნენ სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფების რელიგიურ-კულტურულ ძეგლებს.

 

 

         გრძელდება I კლასელთა მოგზაურობა ანბანის სამყაროში. ამჯერად ასო-ბგერებს: ,," და ,,"- შეხვდნენ.
გაეცნენ სიტყვებს რომლებიც ამ ასოებზე იწყება. შექმნეს ნახატები და განათავსეს შესაბამის ადგილას.
ამ აქტივობამ ხელი შეუწყო დამოუკიდებლად ფიქრს, აზროვნებას და კრიტიკულ აზროვნებას. მათ ასევე განუვითარდათ მედიაწიგნიერების უნარები, კომპიუტერში არსებულ პროგრამაში ამოიცნეს რომელი რა ასო-ბგერა იყო და შეუერთეს შესაბამის სურათს (საგანს). ბოლოს, განმტკიცების ფაზაზე, მათ შეავსეს დამატებითი სავარჯიშო, რამაც ხელი შეუწყო ახალი მასალის ათვისებას
პედაგოგი: თაკო ბანცაძე

 

                                                          

         ბუნებისმეტყველების გაკვეთილზე 3 კლასის მოსწავლეები გაეცნენ ფესვებს და მის ფუნქციებს.
გამოწვევის ფაზაზე, მონიტორზე ნახეს ორი მცენარე. მოსწავლეებმა იმსჯელეს რას ხედავდნენ საერთოს და რას განსხვავებულს, ამით მათ წინარე ცოდნა გაუაქტიურდათ და ჩამოთვალეს მცენარის ორგანოებიმოსწავლეები დააკვირდნენ კლასში მიტანილ ფესვებს, რითაც კვლევა-ძიების უნარები განუვითარდათ. შეურჩიეს აღნიშნულ ფესვებს სახელები და მონიტორზე დააკავშირეს ისრებით მათი სახელები. გამართეს დისკუსია თუ რა ფუნქცია შეიძლება ჰქონდეს ფესვს. ჩაატარეს ცდა, რამაც ნათლად დაანახა ფესვის ერთ-ერთი ფუნქცია (წყლისა და მინერალური მარილების შეწოვა). განუვითარდათ დისკუსიის, მოსმენის, მსჯელობისა და დაკვირვების უნარები.
პედაგოგი: თაკო ბანცაძე

   

 

                           

         XI კლასმა წარმოადგინა პრეზენტაცია: მექანიკური ტალღები ბუნებაში; ულტრაბგერის გამოყენება მედიცინასა და ტექნიკაში ; ტალღური მოვლენები
მოსწავლეებმა საკითხი ღრმად შეისწავლეს, გაარკვიეს თუ რა არის ჰარმონიული რხევა, რომელია დრეკადი და სითხის ზედაპირზე წარმოქმნილი ტალღები, რა არის რეზონანსი,როგორია ბგერის გავრცელების მექანიზმი,ისაუბრეს სეისმურ ტალღებზე, ბგერაზე, სხვადასხვა ტალღურ მოვლენებზე;
პედაგოგი: ირმა ლორია

 

 

 

         სკოლა ერუდიტის მოსწავლეებმა, სენსეი თეა რობერტსის ხელმძღვანელობით მონაწილეობა მიიღეს საერთაშორისო ოკინავური გოჯუ-რიუ კარატე დოს ფედერაციის მიერ ორგანიზებულ საქართველოს ჩემპიონატში გოჯუ-რიუ კარატეში - კატა და კუმიტე სადაც დიდ წარმატებას მიაღწიეს.
მარიამ რობაქიძე - I ადგილი - 8-11 წლის ასაკობრივ კატეგორიაში
ანა გეორბელიძე - II ადგილი - 8 -11 წლის ასაკობრივ კატეგორიაში

              წარმატებები სენსეი თეას და მის მოსწავლეებს.

 

 

 

                                                                             

 

         მეოთხე კლასის მოსწავლეები ბუნებისმეტყველების გაკვეთილზე გაეცნენ სხვადასხვა სახის სოკოს.
 
სახელმძღვანელოს გარდა გამოიყენეს დამატებითი მასალა უფრო მეტი ინფორმაციის მისაღებად, აირჩიეს მათთვის საყვარელი, მოსაწონი სოკოები და მოამზადეს პრეზენტაციები.
მოსწავლეებმა განივითარეს მსჯელობის, მოსმენის, პრეზენტაციისა და სხვა მნიშვნელოვანი უნარები.
პედაგოგი: თეა ბოკუჩავა

 

 

   

 

 

         მოსწავლეთა საგადასახადო კულტურისა და ცნობიერების ფორმირების მიზნით, სკოლა ერუდიტის X-XI კლასის მოსწავლეები ესტუმრნენ შემოსავლების სამსახურის, გაფორმების ეკონომიკურ ზონას (გეზი თბილისი).
საგანმანათლებლო - შემეცნებითი შეხვედრა მოიცავდა საინფორმაციო სახის პრეზენტაციას და სხვადასხვა სახის სახალისო აქტივობებსმოსწავლეები ადგილზე გაეცნენ შემოსავლების სამსახურის მიერ ამ ობიექტებზე დანერგილ ტექნოლოგიურ სიახლეებს, არსებულ სერვისებსა და პროცედურებს.

 

   

   

 

         ისტორია-გეოგრაფიის პედაგოგების ინიციატივით VIII კლასის მოსწავლეებს ჩაუტარდათ გასვლითი გაკვეთილი მარტყოფის ღვთაების მონასტერში.
გაკვეთილის ფარგლებში მოსწავლეებმა დალაშქრეს მონასტრის გზა, გაიხსენეს სივრცეში ორიენტირების წესები, გაეცნენ კომპასის, GPS - ის და ტოპოგრაფიული რუკების გამოყენების თავისებურებებს.
მოსწავლეებმა მიიღეს ინფორმაცია სამონასტრო კომპლექსის წარმოშობის და განვითარების შესახებ.
გაკვეთილის მიზანი - ცხოვრების ჯანსაღი წესის დანერგვა მოსწავლეებში წარმატებულად შესრულდა
პედაგოგები: ალექსანდრე ფირუზაშვილი და კონსტანტინე ბარამია              

 

 

 

 

          ბუნებისმეტყველების გაკვეთილზე I-II კლასის მოსწავლეები გაეცნენ მცენარის აგებულებას და გააკეთეს ამ ცოდნის ტრანსფერი პრაქტიკაში. მიცემული რესურსებიდან ააწყვეს თავიანთი ხე, მცენარის აგებულების სწორი თანმიმდევრობითრამაც კრიტიკული აზროვნება განუვითარათ, რადგან თვითონ უნდა გადაეწყვიტათ რომელი ნაწილი რა დროს სჭირდებოდათ და რაში უნდა გამოეყენებინათრაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მათ ერთად იმუშავეს და გაიაზრეს ურთიერთდახმარებისა და თანამშრომლობის მნიშვნელობა. კიდევ ერთხელ განუმტკიცდათ ჯგუფში მუშაობის და პრეზენტაციის უნარები.
პედაგოგი: თაკო ბანცაძე

 

 

    

 

 

         სკოლაში დასრულდა მოსწავლეთა თვითმმართველობის არჩევნები. წინასაარჩევნო პროცესს წარმატებით უძღვებოდა სამოქალაქო განათლების პედაგოგი მარიამ ლომიძე. არჩევნების პროცესი დემოკრატიული პრინციპების დაცვით წარიმართა, მოსწავლეთა თვითმმართველობის თავჯდომარეობის კანდიდატებად კენჭს იყრიდნენ IX კლასის მოსწავლე საბა გიქოშვილი და X კლასის მოსწავლე რატი ალავიძე. სკოლის თვითმმართველობას ახალი თავჯდომარე ჰყავს, მოსწავლეთა არჩევანით 2019-2020 სასწავლო წელს სკოლის თვითმმართველობის თავჯდომარედ ხმათა უმრავლესობით IX კლასის მოსწავლე საბა გიქოშვილი დასახელდა.
ვულოცავთ საბას თვითმმართველობის თავჯდომარეობას, წარმატებულ, ნაყოფიერ, საინტერესო და შემოქმედებით სასწავლო წელს ვუსურვებთ მას და სკოლა ერუდიტის თითოეულ მოსწავლეს.

 

 

         ლაბორატორიული სამუშაო VIII კლასში,ქიმიის გაკვეთილზე მოსწავლეები გაეცნენ სხვადასხვა ტიპის ნარევების დაყოფის ხერხებს.

პედაგოგი ქეთევან გრიგალაშვილი

 

 

         შემეცნებითი და მხიარული ექსკურსია ექსპერიმენტორიუმში

 

 

 

         VII კლასის გაკვეთილი გეოგრაფიაში თემაზე სივრცეში ორიენტირება და აზიმუტი. მოსწავლეები მინი ლექციის ფარგლებში გაეცნენ აზიმუტის ცნებას და მნიშვნელობას.
👉პრაქტიკული გაკვეთილის ფარგლებში შეასრულეს სხვადასხვა დავალება კომპასის და GPS -ის დახმარებით, მოახდინეს სკოლის ეზოში ორიენტირება და დაადგინეს სხვადასხვა ობიექტის მდებარეობა.
პედაგოგი: ალ. ფირუზაშვილი

 

 

 

 

 

         IV კლასის მოსწავლეები გაეცნენ . ინანიშვილის მოთხრობას ბედნიერება და აღნიშნეს ქართველი მწერლის, პოეტისა და რეჟისორის, გოდერძი ჩოხელის დაბადების დღე. წაიკითხეს მისი ორი ლექსი: ამ მიწის ბედი ჩემი ბედია და ბედისწერის ცხენი და მოთხრობა გაღმივლები.
მოსწავლეებმა იმსჯელეს ბედნიერებისა და უბედურების, ზოგადად ბედის შესახებ ყურადღება გაამახვილეს სხვადასხვა ფაქტორებზეც, რომელიც ამ უკანასკნელზე ახდენს გავლენას. გაეცვნენ ანტიკურ და ქრისტიანულ შეხედულებებს და ხალხურ წარმოდგენებსა და რიტუალებს.
👉მოსწავლეებმა ასევე შეადგინეს ასოციაციური რუკა, სადაც ნათლად წარმოჩნდა მათი დამოკიდებულება და შეხედულებები. დაფაზე ჩამოწერეს ბედის აღმნიშვნელი სინონიმები, პედაგოგის დახმარებით სიტყვისაგან აწარმოეს სხვა სიტყვები და გაეცვნენ მათი წარმოების ხერხებს, კერძოდ ისაუბრეს არსებითი სახელისგან არსებითისა და ზედსართავთა წარმოებაზე. ასევე გაიხსენეს სინონიმებისა და ანტონიმების განმარტებები.
გაკვეთილის დასასრულს მოსწავლეებმა დაწერეს მცირე ესე: მეოცნებე და ბედნიერება, რომელშიც გააერთიანეს, როგორც წინა და მიმდინარე გაკვეთილზე განხილული თემები, ისე თავიანთი მოსაზრებები.
პედაგოგი: მაკა ვალიშვილი

 

 

 

         #მედასაზოგადოება
#წარმატებულიმოსწავლისპორტრეტი


 

 

 

 

 

         შემთხვევითობის პრინციპის საშუალებით მოსწავლეებმა გადაინაწილეს პლანეტები
თითოეულმა მათგანმა არჩეული პლანეტის მიხედვით მოამზადა საინტერესო პროექტი. ამ სამუშაოს საშუალებით მოსწავლეები გაეცნენ ყველა პლანეტას. აგრეთვე განუვითარდათ როგორც ინტერპერსონალური (ჯგუფში მუშაობის), ასევე ინტრაპერსონალური (დამოუკიდებლად მუშაობის) უნარები. ამასთანავე პრეზენტაციისა და აუდიტორიასთან წარდგენის უნარ-ჩვევები. იმას თუ როგორ უსმენდნენ დანარჩენი მოსწავლეები პრეზენტატორს შევამოწმეთ თეზისებისა და დიახ/არა ბარათების გამოყენებით.
გაკვეთილის თემა: პლანეტები.
პედაგოგი: თაკო ბანცაძე

 

 

 

 

 

 

         #მოქალაქეობა
#ახალისაგანი#VIIკლასი
#მემაქვსუფლებამქონდესჩემიადგილისაზოგადოებაში
აქტიურად და საინტერესოდ დაიწყეს 7  კლასის მოსწავლეებმა ახალი საგნის "მოქალაქეობის" შესწავლა

 

 


 

 

         ჩვენმა პირველკლასელებმა დაიწყეს გეომეტრიული ფიგურების სწავლა.
მათ დაამზადეს სხვადასხვა ფერის, ზომისა და ფორმის ფიგურა.

სწავლასთან ერთად ვიუმჯობესებთ მოტორულ უნარებსაც, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვების განვითარებისთვის. პედაგოგი: თეა ბოკუჩავა

 

 

         სკოლა ერუდიტის პედაგოგები და მოსწავლეები ულოცავენ ლაშა მძინარიშვილს კინგსის ფინალურ ტურში (ქართული, მათემატიკა, ინგლისური) გამარჯვებას

 

 

 

 

         IV კლასის მოსწავლეები გაეცნენ ალ. საჯაიას ლექსს ოცნება. მათ პედაგოგთან ერთად იმსჯელეს ლექსის სტრუქტურისა და თავისებურებების შესახებ, შეადარეს პოეტური და პროზაული ნაწარმოებები და დაასახელეს მათი განმასხვავებელი ძირითადი ნიშნები.
მოსწავლეებმა ასევე ისაუბრეს ოცნების, მეოცნებე ადამიანების და ნატვრის ახდენის, როგორც რეალური, ისე ზღაპრული და წარმართული საშუალებების შესახებ, როგორიცაა მიზნისკენ სწრაფვა, ნატვრის ხე, ჯადოსნური ჯოხი, ფერიების დახმარება და ..
👉პედაგოგმა მოსწავლეთა კარნახით დაფაზე ჩამოწერა ოცნების სინონიმები და თავადაც გააცნო რამდენიმე მათთვის უცნობი იმავე მნიშვნელობის სიტყვა. აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით დაფაზე შეადგინეს ასოციაციური რუკა, სადაც ნათლად წარმოჩნდა მოსწავლეთა დამოკიდებულება და ინტერესები.
გაკვეთილის დასასრულს მოსწავლეებმა თავიანთი სურვილები გაანდეს ფურცლებს და მათი ასრულება მიანდეს ნატვრის ხეს.
პედაგოგი: მაკა ვალიშვილი

 

 

 

 

 

 

         მეშვიდე კლასის მოსწავლეებმა წელს პირველად დაიწყეს ფიზიკის შესწავლა. თავად ავტორისაგან გაიგეს თუ როგორ იქმნებოდა მათი სახელმძღვანელო და ფიზიკური სიდიდეების- მასის, მოცულობის და სიგრძის გაზომვაც ისწავლეს,დაგეგმეს მარტივი ექსპერიმენტები:
👉ჩამოაყალიბეს კვლევის მიზანი, ჩამოთვალეს ყველა საჭირო მასალა, გამოთქვეს ვარაუდი, დეტალურად ჩამოთვალეს კვლევის პროცესის ეტაპები, აღრიცხეს მონაცემები, შეადგინეს ცხრილები და გააკეთეს დასკვნები;
პედაგოგი: ირმა ლორია

 

 


 

 

         ჩვენ უკვე შევხვდით ანბანს და გავიცანით ის.
თურმე ია ის ყვავილია, რომელმაც ჩვენს პირველკლასელებს გაუღო კარი ცოდნის ჯადოსნურ სამყაროში.
მოსწავლეებმა ისწავლეს და ასოების წაკითხვა, ჩამოთვალეს სიტყვები, რომლებიც იწყება ამ ასოებით, დაათვალიერეს შესაბამისი ილუსტრაციებიცანბანის სხვადასხვა ასოებიდან ამოარჩიეს ნაცნობი და , რამაც ხელი შეუწყო მათ უკეთ დაემახსოვრებინათ აღნიშნული ასოები. პირველკლასელებმა წყვილებშიც იმუშავეს და ააწყვეს პირველი წინადადება - ,აი ია".
👉ამ აქტივობამ ხელი შეუწყო როგორც დამახსოვრებას, ასევე თანამშრომლობითი უნარების განვითარებას.
პედაგოგი: თაკო ბანცაძე

 

 

 

 

 

 

         ბუნებისმეტყველების გაკვეთილი ჩვენი სკოლის ეზოში, სადაც თავიანთი ხედვით დახატეს სკოლის გარემოამ გაკვეთილის საშუალებით მოსწავლეებმა გაიუმჯობესეს აღწერისა და პრეზენტაციის უნარები. ამასთანავე, ხატვის პროცესში აკვირდებოდნენ აღნიშნულ გარემოს და გადაჰქონდათ ნახატზე, რაც ხელს უწყობს მოსწავლეთა აზროვნების განვითარებას. ხატვა კი მოტორიკის განვითარებას.
საგანი: ბუნებისმეტყველება
პედაგოგი: თაკო ბანცაძე

 

 

 

 

 

 

         IV კლასმა დაიწყო რიცხვების, 1-დან 1 000 000-მდე, შესწავლა  ...
გაარკვიეს როგორ იწერება და იკითხება ისინი.
ითამაშეს სხვადასხვა თამაში.
წყვილებში ამოხსნეს თავსატეხი და დასაჩუქრდნენ მათივე საყვარელი ტკბილეულით.

 

 

 

 

ჩვენ დავიწყეთ გამრავლების სწავლა 
საგანი: მათემატიკა
პედაგოგი: თეა ბოკუჩავა

 


 

 

 

         2019 - 2020 სასწავლო წლის დასაწყისი სკოლა ერუდიტში

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

დაწყებითი კლასის მოსწავლეებმა წარმატებით დაასრულეს 2018 -2019 სასწავლო წელი.

 

 

         ბოლო ზარი 2019

 

         მესამე კლასის მოსწავლეებმა საგანში ,,მე და საზოგადოება", შეისწავლეს უსაფრთხოდ მოძრაობის წესები, იმსჯელეს მის მნიშვნელობაზე და იმუშავეს 
პროექტზე ,,დაიცავი სიცოცხლე"
პედაგოგი: ნინო პაპიძე

 

 

 

 

                                                                                           

 

 

         მოსწავლეთა თვითმმართველობის ინიციატივითა და VIII კლასის მოსწავლეების აქტიური მონაწილეობით, სკოლაში ჩატარდა იმიტირებული სასამართლო პროცესი

 

 

 

 

 

 

 

         სწავლა-სწავლების პროცესში მნიშვნელოვანია ისეთი უნარების განვითარება, როგორიცაა: თანამშრომლობა, ურთიერთპატივისცემა, კომპრომისი, კონსესუსი და .. წლის განმავლობაში მოსწავლეებს კიდევ უფრო განუვითარდათ ეს უნარები. IV-V კლასის მოსწავლეებმა ყოველივე ზემოთ აღნიშნულის დასადასტურებლად მოიფიქრეს კლასის ლოზუნგი, სიმბოლო და შემოქმედებითად გადმოსცეს საპრეზენტაციო ფურცელზე.
პედაგოგი: ნინო პაპიძე

 

 

 

 

 

         პირველი და მეორე კლასის მოსწავლეებმა წარმოადგინეს პრეზენტაცია სხვადასხვა ძუძუმწოვარი ცხოველის შესახებგაგვაცნეს მათი აგებულება, რით იკვებებიან და რამდენ წელს ცოცხლობენ.
პედაგოგი: თეა ბოკუჩავა

 


 

 

        

         მესამე კლასის მოსწავლეებმა ბუნებისმეტყველების გაკვეთილზე გაიმეორეს თემა, ფოტოსინთეზი.  დამატებით გაეცნენ ფოტოსინთეზის აღმოჩენის ისტორიას, საუკუნეების განმავლობაში მეცნიერების მიერ ჩატარებულ მნიშვნელოვან ექსპერიმენტებს. თავადაც ჩაატარეს და დაგეგმეს მომავალი ექსპერიმენტი.
პედაგოგი - თეა ბოკუჩავა

 

 

 

 

 

      IX - X- XI - კლასის მოსწავლეების ექსკურსია "ვარძია - ხერთვისის ციხეში"

 

 

 

 

 

 

         მე-3 კლასის მოსწავლეებმა ბუნებისმეტყველების გაკვეთილზე შეაჯამეს თემა, "ძუძუმწოვრები". ისინი ესტუმრნენ თბილისის ზოოპარკსგაეცნენ ზოოპარკის მუშაობის სპეციფიკას, მის ისტორიას, ძირითად დანიშნულებასა და მიზნებს. იმსჯელეს ცხოველების ზოოპარკში ცხოვრების დადებით და უარყოფით მხარეებზე. ზოოპარკში ყოფნის დროს შეაგროვეს ინფორმაცია ცხოველზე, დაახასიათეს და დააჯგუფეს ძუძუმწოვრები სხვადასხვა ნიშნის მიხედვით, განასხვავეს მცენარისმჭამელი, ხორცისმჭამელი და ნაირმჭამელი ცხოველები ერთმანეთისგან. დამატებით ესტუმრნენ ეგზოტარიუმს და მოინახულეს ფერად-ფერადი თევზები, ამფიბიები და რეპტილიები. ბოლოს მოსწავლეებმა ერთმანეთს გაუზიარეს შთაბეჭდილებები და შეაფასეს საკუთარი მუშაობის პროცესი. (პედაგოგი: თეა ბოკუჩავა)

 

 

 

 

         ფიზიკის გაკვეთილებზე VIII კლასის მოსწავლეები შეისწავლიან ელექტრულ მოვლენებს, მიმდევრობით და პარალელურ შეერთებას მოდელების საშუალებით; უკვე მოახერხეს პრობლემაზე დაფუძნებული ამოცანების გადაჭრა ; შეუძლიათ ელექტროენერგიის მიღების, ელექტრული დენის თვისებების თანამედროვე ტექნოლოგიებსა და ყოველდღიურ ცხოვრებაში რაციონალურად და უსაფრთხოდ გამოყენებაზე არგუმენტირებული მსჯელობა; (პედაგოგი: ირმა ლორია)

 

 

 

 

         სტომატოლოგიური კლინიკა ჰებეს წარმომადგენლებმა საინფორმაციო და სახალისო შეხვედრა გამართეს დაწყებითი კლასის მოსწავლეებთან თემაზე რჩევები პირის ღრუს ჰიგიენური მოვლის შესახებ.

                                   

 

 

 

 

 

 

 

                  2018 წლის სკოლის წარჩინებული, ოქროს მედალოსანი მოსწავლეები 

  

 

         2019 JA Georgia company of the year Competition
#საკალმე/sakalme

             ჩვენი ფინალისტი, წარმატებული მოსწავლეები და მასწავლებელი მარიამ ლომიძე

 

 

 

 

 

         პატარა "ერუდიტელებს" Gino paradise - მა უმასპინძლა

                   #happydayfriendlytimerelaxtime

 

 

 

 

 

         მოსწავლეთა თვითმმართველობის ინიციატივით სკოლაში მოეწყო "დედამიწის დღისადმი" მიძღვნილი აქტივობები 
#happyearthday

 

 

 

 

         მე - 7 კლასის მოსწავლეებმა ბიოლოგიის გაკვეთილზე (პედაგოგი: . ბოლქვაძე) წარმოადგინეს როლური თამაში ბაქტერიების გასამართლება. პროცესში მონაწილეობდნენ მოსამართლე, ნაფიცი მსაჯულები, პროკურორი, ადვოკატი, მსჯავრდებულები, ბრალდებისა და დაცვის მოწმეები.
სასამართლო პროცესზე პროკურორმა და ბრალდების მოწმეებმა დაადანაშაულეს: 1.პათოგენური ბაქტერიები, რომლებიც იწვევენ მძიმე ინფექციურ დაავადებებს და ადამიანების სიკვდილს;
2.
ბაქტერიები რომლებიც იწვევენ საკვები პროდუქტების გაფუჭებას;
3.
აქტერიები, რომლებიც შლიან ცელულოზას და აფუჭებენ უნიკალურ ბიბლიოთეკებს;
სასამართლოს წინაშე წარდგნენ: ტუბერკულოიზის, ქოლერის, ბოტულიზმის,შავი ჭირის,ტეტანუსის გამომწვევი პათოგენური ბაქტერიები. პროცესზე დაწვრილებით იქნა განხილული მათი აგებულება, გავრცელების გზები, დაავადების სომპტომები, ისტორიული ფაქტები ( სხვადასხვა დროს ამ პათოგენური ბაქტერიების მიერ გამოწვეული ეპიდემიები და ადამიანთა მრავალრიცხოვანი მსხვერპლი)
ადვოკატმა ბაქტერიების დასაცავად პროცესზე წარმოადგინა დაცვის მოწმეები. დაცვის მხარემ აჩვენა, რომ ბაქტერიები სასარგებლო საქმესაც აკეთებენ, როგორც ადამიანისთვის, ასევე მნიშვნელოვანია მათი როლი ბუნებაშიც.
👉პროცესის ბოლოს მოსამართლემ გამოიტანა ვერდიქტი:
პროცესზე მოვისმინეთ პროკურატურისა და მათ მიერ წარმოდგენილი მოწმეების ჩვენებები, რომლებიც ბაქტერიებს ამხელებდნენ ადამიანების წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულში. მოვისმინეთ დაცვის მხარის მიერ წარმოდგენილი არგუმენტები, სადაც ბაქტერიების დადებით როლზე იყო ლაპარაკი. ბაქტერიები აგრეთვე მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ბუნებაში და ამ მხრივ მათ მნიშვნელობა განსაკუთრებულია. ბევრ ადამიანს მიაჩნია, რომ ბაქტერიები მხოლოდ ზიანის მომტანია, ამიტომ საჭიროა მათი განადგურება. რაც უფრო სწრაფად და მეტ ბაქტერიას გავანადგურებთ, მითუფრო უსაფრთხო იქნება ადამიანებისთვის გარემო.
 
განხილულმა პროცესმა აჩვენა, რომ ასეთი მიდგომა არაა სწორი.

 

 

 

         სკოლა ერუდიტი ულოცვას X კლასის მოსწავლეს მარიამ გვიმრაძეს და მის ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგს ირმა ლომიძეს - დედაენის დღისადმი მიძღვნილ ფესტივალში მონაწილეობისთვის და ბლოგების კონკურსში გამარჯვებისთვი

 

 

 

 

         12 აპრილს სკოლა ერუდიტის ქართული ენის და ლიტერატურის და საზოგადოებრივი და ზუსტი მეცნიერებების კათედრების მიერ ერთობლივად ორგანიზებული ინტელექტუალური თამაში რა?! სად?! როდის?! გაიმართა
👉შეჯიბრში მონაწილეობდნენ VI,VII და VIII კლასის მოსწავლეთა გუნდები.
ღონისძიება საკმაოდ საინტერესოდ წარიმართა.
განსაკუთრებით შთამბეჭდავი აღმოჩნდა გუნდების ლიდერებისა და კაპიტნების შეჯიბრების ეპიზოდი. ღონისძიების დასკვნით ნაწილში აქტიურად ჩაერთვნენ მაყურებლებიც, მათ მოსწავლეებთან ერთად შეავსეს კროსვორდი.
ვულოცავთ გამარჯვებას 7 კლასის მოსწავლეთა გუნდს და მათ პედაგოგებს.

 

 

 

 

         ეხუთე კლასის მოსწავლეები კვლავ აგრძელებენ, როგორც პროგრამული, ასევე კლასგარეშე ლიტერატურის კითხვას, იყენებენ ტექსტზე მუშაობის მრავალფეროვან მეთოდებს და საკუთარი ნააზრევი შემოქმედებითად გადააქვთ საპრეზენტაციო ფურცლებზე

 

         სკოლაში ჩატარდა შეხვედრა ისტორიის პედაგოგებსა (. ბარამია, . ჯანჯღავა) და მოსწავლეებს შორის თემაზე: 9 აპრილი და მისი გმირები.
მოსწავლეებს გააცნეს და გაიხსენეს 1989 წლის 9 აპრილს თბილისში მომხდარი მოვლენები და ამ მოვლენების განვითარების ქრონოლოგია.
#მადლობათავისუფლებისთვის

 

 

 

                           სკოლა ერუდიტში მოეწყო დაწყებითი კლასის მოსწავლეების ნამუშევრების გამოფენა🎭
👉გამოფენაზე წარმოდგენილი ნამუშევრები სხვადასხვა თემატიკას მოიცავდა: I-II კლასის მოსწავლეებმა აპლიკაციები პეიზაჟის ფონზე შექმნეს პასტელით, III-IV კლასის მოსწავლეებისთვის ნამუშევრები უფრო მრავალფეროვანი იყო, მათ იმუშავეს ნატურმორტის პეიზაჟისა და აბსტრაქტული კომპოზიციების თემაზე, ნატურმორტისა და პეიზაჟის შემთხვევაში მთავარი ინსპირაცია ვან გოგის ფერწერა იყო. V კლასის მოსწავლეებმა გამოფინეს პეიზაჟის პორტრეტი და აბსტრაქტული ნამუშევრები. (პედაგოგი: სოფო ლებანიძეSopo Lebanidze
📌მოსწავლეების ნახატებში კარგად ჩანს მათი აზრი და დამოკიდებულება მიღებული ცოდნიდან და ვიზუალური ინფორმაციიდან.

 

 

 

 

 

         VIII კლასელებმა ისტორიის გაკვეთილზე (პედაგოგი: . ბარამია) წარმოადგინეს საერთო პროექტი 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომთან დაკავშირებით
📌მოსწავლეებმა ისაუბრეს ომის გამომწვევ მიზეზებზე, საომარ მოქმედებებზე და შედეგებზე.

 

 

 

 

 

         ტექსტის შინაარსის გაგება მასში გადმოცემული აზრების გაცნობიერებას და გონებაში გამთლიანებას გულისხმობს, ამიტომ კითხვის სწავლების მომენტში ყურადღება უნდა მიექცეს, თუ როგორ აკავშირებენ მოსწავლეები ტექსტის სტრუქტურულ ნაწილებს ერთმანეთთან. ტექსტის სტრუქტურის გაგება ეხმარება მოსწავლეს დაიმახსოვროს ტექსტის დეტალები, გაიგოს აზრი და შინაარსი ერთ მთლიან სიუჟეტად გააერთიანოს. მოსწავლის წარმოსახვა აქტიურად მუშაობს, რათა სიუჟეტური მოვლენები ვიზულაურ ელემენტებად, ილუსტრაციებად გააცოცხლოს.
📖🗞საგანი: ქართული ენა და ლიტერატურა 
პედაგოგი: მაია ფუხაშვილი

 

 

 

 

         მე-3 კლასის მოსწავლეებმა სახალისო ლოგიკურ-მათემატიკური ამოცანების გამოყენებით ჩაატარეს შეჯიბრი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს მე-4, მე-5, მე-6 კლასის მოსწავლეებმა📌ისინი განაწილდნენ ოთხ ჯგუფად. პასუხების გაცემა ხდებოდა წერილობით.
გამოვლინდნენ გამარჯვებულები.

 

 

 

 

         X კლასის მოსწავლეებმა ბიოლოგიის შემაჯამებელ გაკვეთილზე წარმოგვიდგინეს პროექტები პრეზენტაციის სახით თემაზე: "საჭმლის მომნელებელი სისტემა" და "გულ-სისხლძარღვთა სისტემა".
📌მოსწავლეებმა იმსჯელეს ამ სისტემების ფიზიოლოგიურ მდგომარეობაზე და მათი პათოლოგიებით გამოწვეულ დაავადებებზე.
პედაგოგი - ნანა მენაღარიშვილი

 

 

 

 

 

         დაწყებითი კლასის მოსწავლეები ოკინავური გოჯუ რიო კარატე დოს ფედერაციის სემინარზე
მადლობა სენსეი თეა ამაშუკელს.

 

 

 

 

 

         მადლიერების გამოხატვით ჩვენ ვსწავლობთ პოზიტიურ აზროვნებასაც. როდესაც ვფიქრობთ რატომ ვართ მადლიერები, ვიწყებთ იმაზე ფიქრსაც თუ რა დადებითი და სასიამოვნო ხდება ჩვენ გარშემო. ვაფასებთ სხვებისა და საკუთარ შრომას, წვლილს. დაწყებითი კლასის მოსწავლეებმა საყვარელ ადამიანებს დაუმზადეს სამადლობელი ბარათები. განიხილეს და იმსჯელეს სიტყვა "მადლობის" მნიშვნელობაზე.
საგანი: ლაბირინთი
პედაგოგი: თეა ბოკუჩავა

 

 

 

 

 

         ვაგრძელებთ თემას: "ემოციები". დაწყებითი კლასის მოსწავლეებმა დაამზადეს და გააფორმეს "ემოციების ყუთი". რა არის ჩვენი "ემოციების ყუთი"? ეს არის ჯადოსნური ყუთი, რომელშიც შეგვიძლია მოვათავსოთ ჩვენ მიერ განცდილი ემოციები: სიხარული, ბრაზი, სევდა და .. ადამიანის ხასიათის ცვლილებასთან ერთად იცვლება მისი ემოციაც. ჩვენი მიზანია შევძლოთ როგორც საკუთარი, ისე გარშემომყოფების ემოციების აღქმა, რათა მოვახერხოთ სიტუაციის ადეკვატურად გააზრება და რეაგირება. ზოგჯერ რთულია საუბარი, როდესაც ემოციების მოზღვავებას განვიცდით. განსაკუთრებით კი ბავშვებისთვის. სწორედ ამაში გვეხმარება "ემოციების ყუთი". მისი საშუალებით შეგვიძლია კონკრეტულ მომენტში განცდილი ემოცია გამოვხატოთ არავერბალურად, გადმოვიტანოთ ფურცელზე წერილის, ნახატის, აპლიკაციის სახით და მოვათავსოთ მასში
საგანი: ლაბირინთი
პედაგოგი: თეა ბოკუჩავა

 

 

 

 

         აკადემიური უნარების გარდა, ასევე აუცილებელია ემოციური ინტელექტის განვითარებაზე ზრუნვა. მნიშვნელოვანია, მოსწავლეებს ვასწავლოთ ემოციების სახელდება, მათი ამოცნობა, დიფერენცირება, გამოხატვა, ხელი შევუწყოთ ემპათიის უნარის განვითარებას. დაწყებითი კლასის მოსწავლეებმა იმსჯელეს ემოციების მნიშვნელობაზე. გაგვიზიარეს საკუთარი მოსაზრებები. განიხილეს რას გრძნობენ ადამიანები, როდესაც მოწყენილები ან მხიარულები არიან.
წარმოადგინეს ჩანახატები თემაზე: " ჩემი ბედნიერება". გიზიარებთ მათ მოსაზრებებს ბედნიერების შესახებ. რა არის ჩემთვის ბედნიერება? - როცა დედა და მამა სიურპრიზებს გვიკეთებენ (. მანაგაძე) - როდესაც ძაღლს ვხედავ (. ჟვანია) - კატა (. მძინარიშვილი) - ნაყინის ჭამა (. ბოკერია) - ზღვაზე წასვლა და ნაყინის ჭამა (. გეორბელიძე) - დედას კოცნა და სკოლა (. რობაქიძე)
საგანი: ლაბირინთი
პედაგოგი: თეა ბოკუჩავა

 

 

 


 

 

         V - VIII კლასის მოსწავლეები იმყოფებოდნენ სტუმრად სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმში საგანმანათლებლო პროექტ - ლეონარდოს - Opera Omnia- ფარგლებში.
მოსწავლეებმა იხილეს ლეონარდო და ვინჩის 17 ფერწერული ნამუშევრის რეალური ზომისა და მაღალი რეზოლუციის ციფრული რეპროდუქციები.


 

 

         სკოლა ერუდიტი შეუერთდა ბედნიერების საერთაშორისო დღეს. დაწყებითი კლასის მოსწავლეებმა დრო სასიამოვნოდ გაატარეს ეზოში, იმხიარულეს, იმსჯელეს და გაგვიზიარეს რა არის მათთვის ბედნიერება

 

 

 

 

 

         IX კლასის მოსწავლეებმა მათემატიკის გაკვეთილზე (პედ: ნანა ხაჩიძე) წარმოადგინეს პრეზენტაცია თემაზე განტოლება. მათ ისაუბრეს განტოლების ტერმინის შემოღებისა და იმ ქართველი მათემატიკოსების შესახებ, რომლებმაც საფუძველი ჩაუყარეს ქართულ ტერმინოლოგიას

 

 

         სკოლა ერუდიტსა და ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტს შორის დადებული მემორანდუმის ფარგლებში ჩვენი სკოლის უფროსი მასწავლებლები თეა ბოკუჩავა და კოტე ბარამია იმყოფებოდნენ ტრეინინგზე, რომლის მიზანიც იყო პედაგოგებისათვის ინტერაქტიული სწავლების მეთოდების გაცნობა სასწავლო პროცესის გაუმჯობესების მიზნით.

 

 

 

 

 

 

 

         VIII-IX კლასის მოსწავლეებს ჩაუტარდათ ბავშვთა დაცვის საკითხებზე საინფორმაციო შეხვედრა/დისკუსია, რომელზეც მოწვეულმა ექსპერტმა სალომე ჭიჭინაძემ მოსწავლეებთან ერთად განიხილა რა კომპონენტებს მოიცავს ტერმინი ბავშვთა დაცვა, რა ფაქტორები განაპირობებს ძალადობრივ ურთიერთობებს, რა ზეგავლენას ახდენს ბავშვის განვითარებაზე ძალადობრივი ქმედებები და როგორ უნდა აღმოიფხვრას ამგვარი პრაქტიკა.

 

 

 

 

         VII კლასის მოსწავლეები, გეოგრაფია - ისტორიის გაკვეთილის ფარგლებში (პედაგოგები: ალ. ფირუზაშვილი, . ბარამია) იმყოფებოდნენ ჟინვალის წყალსაცავზე, ანანურის მონასტერში და . მცხეთაში. მოსწავლეები გაეცნენ წყალსაცავის ისტორიას, მის გამოყენებას და მნიშვნელობას ქვეყნისათვის. უდიდესი ინტერესი გამოიწვია მათ მიერ ნაპოვნმა ქვამ, რომელიც საუკუნის წინანდელ მოვლენებს ასახავს. მოსწავლეებმა უფრო მეტი გასვლითი გაკვეთილის ჩატარების სურვილი გამოთქვეს.

 

 

 

 

         დაწყებითი კლასის მოსწავლეები გაეცნენ თემას: "უსაფრთხო ინტერნეტი". იმსჯელეს ინტერნეტის დადებით და უარყოფით მხარეებზე. როლური თამაშის მეშვეობით ნახეს, თუ როგორ შეიძლება უცხო ადამიანმა მოიპოვოს და გამოიყენოს მათი პირადი ინფორმაცია
საგანი - ლაბირინთი 
პედაგოგი - თეა ბოკუჩავა

 

 

 

 

 

         VI-VII კლასის მოსწავლეები იმყოფებოდნენ სტუმრად სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმში საგანმანათლებლო პროექტ - ლეონარდოს - Opera Omnia- ფარგლებში.
მოსწავლეებმა იხილეს ლეონარდო და ვინჩის 17 ფერწერული ნამუშევრის რეალური ზომისა და მაღალი რეზოლუციის ციფრული რეპროდუქციები.

 

 

 

 

 

         X კლასის მოსწავლეებმა ქიმიის ლაბორატორიაში ჩაატარეს ცდები იონური მიმოცვლის და ჟანგვა- აღდგენის რეაქციებზე. ( პედაგოგი . გრიგალაშვილი)

 

 

 

 

 

 

         VIII კლასის მოსწავლეებმა მათემატიკის გაკვეთილზე (პედაგოგი ნანა ხაჩიძე) წარმოადგინეს პრეზენტაცია მათემატიკის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან და ცნობილ დებულებაზე პითაგორას თეორემა. ეს დებულება, მართკუთხა სამკუთხედის კათეტებისა და ჰიპოტენუზის სიგრძეთა შესახებ, ძველ ეგვიპტესა და ბაბილონშიც იყო ცნობილი და აქტიურად გამოიყენებოდა კიდეც, თუმცა დებულების სრულყოფილი დასაბუთება პირველად ბერძენმა მათემატიკოსმა და ფილოსოფოსმა პითაგორამ შეძლო. მოსწავლეებმა მოიყვანეს ამ დებულების დამტკიცების რამდენიმე მაგალითი. აჩვენეს, რომ თუ სამკუთხედის გვერდების შეფარდებაა 3: 4: 5 , მაშინ ეს სამკუთხედი მართკუთხაა. მოსწავლეებმა ასევე ისაუბრეს პითაგორას თეორემის მეთოდის გამოყენებაზე ეგვიპტური პირამიდების აგებისას.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ბუნების გაკვეთილზე მეორე კლასმა იმსჯელა და განიხილა თემა: "ქარი". (პედაგოგი: თეა ბოკუჩავა). მოსწავლეებმა დაამზადეს "ტრიალა". ამინდმაც ხელი შეგვიწყო და ვნახეთ მისი მუშაობის პრინციპი

    

 

 

         VIII კლასის მოსწავლეებმა მათემატიკის გაკვეთილზე (პედაგოგი ნანა ხაჩიძე) წარმოადგინეს პრეზენტაცია მათემატიკის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან და ცნობილ დებულებაზე პითაგორას თეორემა. ეს დებულება, მართკუთხა სამკუთხედის კათეტებისა და ჰიპოტენუზის სიგრძეთა შესახებ, ძველ ეგვიპტესა და ბაბილონშიც იყო ცნობილი და აქტიურად გამოიყენებოდა კიდეც, თუმცა დებულების სრულყოფილი დასაბუთება პირველად ბერძენმა მათემატიკოსმა და ფილოსოფოსმა პითაგორამ შეძლო. მოსწავლეებმა მოიყვანეს ამ დებულების დამტკიცების რამდენიმე მაგალითი. აჩვენეს, რომ თუ სამკუთხედის გვერდების შეფარდებაა 3: 4: 5 , მაშინ ეს სამკუთხედი მართკუთხაა. მოსწავლეებმა ასევე ისაუბრეს პითაგორას თეორემის მეთოდის გამოყენებაზე ეგვიპტური პირამიდების აგებისას.

 

  

    

 

 

         X კლასის მოსწავლეებმა ქიმიის ლაბორატორიაში ჩაატარეს ცდები იონური მიმოცვლის და ჟანგვა- აღდგენის რეაქციებზე. ( პედაგოგი . გრიგალაშვილი)

 

 

 


  

 

        

         VII კლასში გეოგრაფიის გაკვეთილზე (პედ.